De FIOD heeft een nieuwsbericht uit doen gaan waaruit volgt dat vijf verdachten zijn aangehouden en zeven doorzoekingen zijn verricht in strafrechtelijke onderzoeken bij belastingadviseurs van wie wordt vermoedt dat deze frauderen. Bij de doorzoekingen werd eveneens beslag gelegd op onder meer bankrekeningen en (on)roerende zaken. Bij een van de adviseurs werd in dat verband circa 185 duizend euro aan contant geld aangetroffen en in beslag genomen.

De belastingadviseurs worden ervan verdacht ten onrechte aftrekposten, zoals ziektekosten en giften, in de aangiften van hun klanten op te voeren. De onjuiste aangiften zouden ingediend zijn om teruggaven in de inkomstenbelasting te ontvangen. In een aantal gevallen zouden er volgens het nieuwsbericht ook valse stukken zijn gebruikt. Ook zijn er vooraf ingevulde verklaringen gevonden bij de doorzoekingen, die bedoeld waren om giftenaftrek te claimen. Deze zouden afkomstig zijn van een stichting waarvan de verdachte boekhouder penningmeester is.

Naast de strafrechtelijke onderzoeken doet de Belastingdienst onderzoek bij de klanten van de belastingadviseurs. De Belastingdienst heeft ongeveer 6000 brieven verstuurd naar de klanten van de belastingadviseurs om te controleren of de aangiften daadwerkelijk onjuist zijn ingediend. Daarnaast krijgen ongeveer 10 belastingadviseurs bezoek van het Combiteam Aanpak Facilitators van de Belastingdienst.

Met deze acties wil de Belastingdienst duidelijk maken dat facilitators vroeg of laat gepakt zullen worden, en zij ook harder zullen worden aangepakt.

FIOD 21 maart 2017, Opnieuw actie FIOD en Belastingdienst tegen frauderende ‘belastingmannetjes’

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/fiod/nieuws/opnieuw-actie-fiod-en-belastingdienst-tegen-frauderende-belastingmannetjes