Aan de staatssecretaris van Financiën zijn vragen gesteld over het onderzoek van de Belastingdienst naar strafbare feiten aan de hand van de Panama Papers. Er werd onder meer gevraagd wanneer de Belastingdienst de gegevens en bewijsstukken krijgt die ten grondslag liggen aan de publicaties over de Panama Papers. Verder werd gevraagd of informatie is verkregen uit openbare bronnen of van journalisten.

De staatssecretaris antwoordt dat de Belastingdienst dagelijks in de gaten houdt of in de media nieuwe informatie beschikbaar komt. Op dit moment zou een beperkt deel van de informatie beschikbaar zijn voor de Belastingdienst. De gehele omvang van de informatie zou 11,5 miljoen documenten beslaan, waarvan volgens de staatssecretaris een deel op Nederland betrekking heeft.

De staatssecretaris heeft zelf contact gezocht met de media met het verzoek om de achterliggende gegevens eerder beschikbaar te stellen. Dit zou – met name vanwege de juridische verplichtingen van de betrokken journalisten – onmogelijk zijn.

Het Joint International Tax Shelter and Collaboraton (JITSIC), een samenwerkingsverband van 35 belastingdiensten, heeft namens de lidstaten aan het Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) het verzoek overgebracht om de informatie eerder beschikbaar te stellen. Zij hebben hierop aangegeven een deel van de informatie uit de Panama Papers op 9 mei a.s. online te zetten. Volgens de staatssecretaris staat het Internet Service Center van de Belastingdienst gereed om, zodra de informatie online beschikbaar is, deze binnen te halen. Daarna zal het worden geanalyseerd op relevantie en zal de informatie nader worden onderzocht.

Tweede Kamer 29 april 2016, 2016Z07871

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/04/29/beantwoording-kamervragen-onderzoek-belastingdienst-naar-panama-papers