Michiel van Nispen (SP) heeft aan Minister van der Steur van Veiligheid en Justitie gevraagd of het mogelijk moet zijn om ook anoniem melding te doen van een ongebruikelijke transactie bij de FIU. Hij wilde weten of het mogelijk is om bij een melding de gegevens van de melder niet in het strafdossier op te nemen, omdat dit zou voorkomen dat de melder zou worden bedreigd naar aanleiding van een gedane melding. Volgens Van der Steur wordt evenwel bij het anoniem melden, belangrijke informatie onthouden die nodig is voor de opsporing. De FIU en het OM kunnen alleen iets doen met de melding,  wanneer deze ook geverifieerd kan worden, aldus Van der Steur. Bovendien moet het OM de mogelijkheid hebben om aanvullende en verduidelijkende gegevens te kunnen vragen bij de melders, hetgeen belastend of ontlastend bewijs kan vormen.

Daarnaast biedt de meldplicht ook waarborgen volgens de minister. Zo geniet de melder die te goeder trouw meldt, civielrechtelijke en strafrechtelijke vrijwaring. Deze vrijwaring zou in het geval van anoniem melden niet mogelijk zijn. Verder wijst Van der Steur erop dat gegevens van melders zorgvuldig worden bewaard en dat maar slechts enkele geautoriseerde medewerkers toegang hebben tot de gegevens.

Bron

https://www.knb.nl/nieuwsberichten/anoniem-melden-ongebruikelijke-transacties-niet-mogelijk