De raadsformatie Economische en Financiële Zaken (Ecofin) bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van economische zaken en/of financiën van de lidstaten van de Europese Unie. De Ecofinraad vergadert formeel één keer per maand.

Tijdens de vergadering van de Ecofinraad van 14 en 15 januari jl. is de mogelijkheid besproken om door middel van een pilot in Tsjechië te bekijken of een algehele verleggingsregeling mogelijk is om btw-fraude tegen te gaan. Een meerderheid van de lidstaten heeft aangegeven voorstander van een dergelijke pilot te zijn.

Enkele sprekers, waaronder de Europese Commissie , hebben in dit verband enkele zorgen geuit. Door het  houden van een dergelijke pilot ontstaan er twee verschillende btw-systemen binnen de Unie. Bovendien kunnen er  mogelijk nadelige effecten kleven aan de pilot voor naburige lidstaten.

In maart publiceert de Europese Commissie haar VAT Action Plan. In dit plan zal ook de mogelijkheid van een algehele verleggingsregel geanalyseerd worden, inclusief praktische en juridische consequenties. Gelet op de opvatting van een ruime meerderheid, heeft de voorzitter van de Ecofinraad de Europese Commissie verzocht de mogelijkheid van een pilot nogmaals te bezien op voordelen en de mogelijkheid om nadelen te mitigeren.

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2016/01/20/verslag-eurogroep-en-ecofinraad-14-en-15-januari-2016-bijlage-1/verslag-eurogroep-en-ecofinraad-14-en-15-januari-2016-bijlage-1.pdf