De onvoldoende verbetering van de kwaliteit van de wettelijke controles door accountants is één van de tien belangrijkste risico’s die de AFM heeft geconstateerd. De AFM heeft zich daarom een vermindering van het aantal onvoldoende controles per kwaliteitsmeting ten doel gesteld.

Omdat OOB-accountantsorganisaties twee derde van alle wettelijke controles verrichten, richt de AFM zich specifiek op deze groep. De nadruk ligt in 2016 op de Big Four kantoren. De overige OOB-accountantsorganisaties krijgen naar verwachting in 2017 meer aandacht.

Om de kwaliteit van wettelijke controles te verbeteren en om die verbetering duurzaam te waarborgen zijn fundamentele veranderingen nodig. Governance speelt hierbij een belangrijke rol. Het publiek belang van de wettelijke controles moet centraal komen te staan om ervoor te zorgen dat gebruikers zoals beleggers, pensioendeelnemers en consumenten weer kunnen vertrouwen op de controleverklaring.

Nieuwsbericht, 18 februari 2016

http://accountantweek.nl/artikel/afm-manier-van-werken-van-accountants-blijft-risicos-bevatten