Recent berichtte Het Financieele Dagblad (hierna: “FD”) over 256 tuchtzaken tegen notarissen waarbij mogelijk fouten zijn gemaakt. Ambtenaren van de Belastingdienst zouden onbevoegd zitting hebben genomen in de Kamer voor het Notariaat (hierna: de “Kamer”), de wettelijke tuchtrechter voor notarissen. De Kamer bestaat uit twee rechters, twee notarissen en een belastinginspecteur. In totaal zou het om vijf ambtenaren gaan die onbevoegd zitting hebben genomen in de Kamer.

Volgens het FD zou het gaan om administratieve fouten. De interne regels van de Belastingdienst schrijven voor dat slechts ambtenaren van bepaalde afdelingen bevoegd zijn om zitting te nemen in de Kamer. De FIOD en de secties ‘mkb’ en ‘grote ondernemingen’ zijn voorbeeld van afdelingen waarvan de ambtenaren bevoegd zijn om zitting te nemen. Door de vele reorganisaties kwamen ambtenaren, die wellicht eerst wel bevoegd waren, op andere afdelingen te werken. Hierdoor verviel hun bevoegdheid en staan de zaken waarbij zij betrokken waren nu ter discussie.

Wat het gevolg zal zijn voor de status van deze 256 tuchtzaken is nog niet geheel duidelijk. Of deze vormfouten leiden tot nietigheid van de uitspraken zal dinsdag 30 mei 2017 blijken. Het Hof Amsterdam doet dan uitspraak in een hoger beroep dat is aangetekend tegen een uitspraak van de Kamer. Centraal staat de vraag wat het gevolg is van de onbevoegdheid van een van de leden van de Kamer (het belastinglid). Deze eerste uitspraak kan mogelijk grote gevolgen kunnen hebben voor de overige 255 tuchtzaken. Het is dus wachten op de uitspraak van het Hof.

https://fd.nl/ondernemen/1203633/honderden-tuchtzaken-tegen-notarissen-mogelijk-over-wegens-fouten-bij-belastingdienst