Betrokkene is als openbaar accountant ingeschreven in het register (NBA). Klaagster is een onderneming die een geschil had met haar voormalige advocaat. Dit geschil is in een civiele procedure beslecht. In onderhavige zaak gaat het om een accountantsrapport dat is gebruikt in deze civiele procedure.

Bij wetenschap dat een bepaalde accountantsrapportage in dergelijke civiele procedure zal worden gebruikt, dient de accountant ervoor te zorgen dat de rapportage de waarheidsvinding niet belemmert doordat deze te eenzijdig is toegespitst op het standpunt van de opdrachtgever.

Over deze zorgplicht gaat de onderhavige klacht, die in alle onderdelen ongegrond verklaard wordt. Onder andere het verwijt dat betrokkene niet onafhankelijk en/objectief heeft gehandeld, doch op aanwijzing van voormalig advocaat van klaagster, is niet voldoende onderbouwd door klaagster.

Accountantskamer, 14 september 2015

http://tuchtrecht.overheid.nl/ECLI__NL__TACAKN__2015__105