De Accountantskamer heeft aan zes accountants een waarschuwing opgelegd vanwege het niet voldoen aan de PE-verplichtingen. Vier van hen kregen bovendien een geldboete opgelegd.

Bij de beslissing tot het opleggen van de geldboete en het bepalen van de hoogte ervan heeft de Accountantskamer mede rekening gehouden met de omstandigheid dat collega-accountants, die zich wel aan hun PE-verplichtingen hebben gehouden, deswege studiekosten – het besteden van arbeidsuren daaronder begrepen – hebben moeten maken en dat zulks ten onrechte niet bij de betrokken accountants het geval is. Het verschil in positie van deze accountants ten opzichte van bedoelde collega-accountants schat de Accountantskamer, als het gaat om de economische waardering van dat verschil, op € 50,00 per aan PE te besteden uur. De accountants die slechts een waarschuwing opgelegd hebben gekregen hadden – in tegenstelling tot de andere accountants – in het jaar 2014 wel punten behaald, maar deze niet geregistreerd.

Daarnaast hebben twee accountants de maatregel van tijdelijke doorhaling voor de duur van één maand opgelegd gekregen vanwege het niet betalen van de aan hun opgelegde boete wegens het niet voldoen aan de PE-verplichtingen.

 

Bron

Accountantskamer 29 juli 2016,    ECLI:NL:TACAKN:2016:58, ECLI:NL:TACAKN:2016:60, ECLI:NL:TACAKN:2016:61 en  ECLI:NL:TACAKN:2016:62  ter zake van het niet nakomen van de PE-verplichtingen (waarschuwing en boete).

http://tuchtrecht.overheid.nl/zoeken/resultaat/uitspraak/2016/ECLI_NL_TACAKN_2016_58?DomeinNaam=accountants&Pagina=1&ItemIndex=8

http://tuchtrecht.overheid.nl/zoeken/resultaat/uitspraak/2016/ECLI_NL_TACAKN_2016_60?DomeinNaam=accountants&Pagina=1&ItemIndex=10

http://tuchtrecht.overheid.nl/zoeken/resultaat/uitspraak/2016/ECLI_NL_TACAKN_2016_61?DomeinNaam=accountants&Pagina=2&ItemIndex=11

http://tuchtrecht.overheid.nl/zoeken/resultaat/uitspraak/2016/ECLI_NL_TACAKN_2016_62?DomeinNaam=accountants&Pagina=2&ItemIndex=12

 

Accountantskamer 29 juli 2016, ECLI:NL:TACAKN:2016:56 en ECLI:NL:TACAKN:2016:57 (waarschuwing).

http://tuchtrecht.overheid.nl/zoeken/resultaat/uitspraak/2016/ECLI_NL_TACAKN_2016_56?DomeinNaam=accountants&Pagina=1&ItemIndex=6

http://tuchtrecht.overheid.nl/zoeken/resultaat/uitspraak/2016/ECLI_NL_TACAKN_2016_57?DomeinNaam=accountants&Pagina=1&ItemIndex=7

 

Accountantskamer 29 juli 2016,  ECLI:NL:TACAKN:2016:55 en ECLI:NL:TACAKN:2016:63 (tijdelijke doorhaling)

http://tuchtrecht.overheid.nl/zoeken/resultaat/uitspraak/2016/ECLI_NL_TACAKN_2016_55?DomeinNaam=accountants&Pagina=1&ItemIndex=5

http://tuchtrecht.overheid.nl/zoeken/resultaat/uitspraak/2016/ECLI_NL_TACAKN_2016_63?DomeinNaam=accountants&Pagina=2&ItemIndex=13