Een accountant (betrokkene) heeft in zijn periode als penningmeester van een vereniging ruim € 250.000,- verduisterd naar zijn eigen rekening. Toen de NBA (klaagster) liet weten een tuchtklacht te overwegen heeft betrokkene contact opgenomen met klaagster. Het waren persoonlijke omstandigheden zoals het uitblijven van financiële steun en dubbele woonlasten waardoor betrokkene zich genoodzaakt voelde ‘een greep in de kas te doen’. Daarnaast heeft betrokkene een valse btw-aangifte gedaan waardoor de belastingdienst geld heeft terugbetaald aan de vereniging, ook deze teruggaaf heeft hij naar zichzelf overgemaakt.

Klaagster stelt dat betrokkene in strijd heeft gehandeld met het belang van een goede uitoefening van het accountantsberoep door zonder toestemming geld over te maken naar zijn eigen rekening. Betrokkene heeft erkend en zodanig geen verweer gevoerd tegen de klacht. De Accountantskamer is dan ook van oordeel dat het gedrag van de accountant moet worden aangemerkt als oneerlijk en onoprecht optreden in zijn beroepsmatige betrekkingen, alsmede strijdig met wet- en regelgeving. Dat betrokkene in geldnood verkeerde vormt vanzelfsprekend geen enkele verontschuldiging daarvoor. Juist van een accountant, op wiens schouders de onderscheidende verantwoordelijkheid rust (ook) steeds te handelen in het algemeen belang, had mogen worden verlangd dat hij andere wegen had bewandeld om, zo nodig met de hulp van derden, uit de geldnood te geraken, aldus de Accountantskamer.

Betrokkene heeft in strijd gehandeld met de fundamentele beginselen van integriteit, professioneel gedrag en professionaliteit. De klacht wordt gegrond verklaard en de accountant wordt doorgehaald voor 10 jaar. Daarnaast acht de Accountantskamer zwaarwegende belangen aanwezig om de uitspraak uitvoerbaar bij voorraad te verklaren, aangezien het maatschappelijk verkeer ernstig risico loopt bij voortzetting van zijn accountantswerkzaamheden.

Bron

Accountantskamer 29 augustus 2016, ECLI:NL:TACAKN:2016:88

http://tuchtrecht.overheid.nl/ECLI_NL_TACAKN_2016_88