De Klachtencommissie NBA behandelt klachten die betrekking hebben op de manier waarop de accountant zich tegenover de klager heeft gedragen. In tegenstelling tot het tuchtrecht, dat het belang van een goede beroepsuitoefening dient, staat in het klachtrecht de klager centraal. Het doel van de Klachtencommissie is om partijen nader tot elkaar te brengen. Slechts wanneer dit niet lukt beslist de Klachtencommissie op de klacht.

Jaarlijks publiceert de Klachtencommissie een overzicht waarin het aantal, de aard en de afhandelingsduur van de klachten worden besproken. In 2014 zijn er 91 klachten ingediend, waarvan 68 tegen accountants. In 16 klachten heeft de Klachtencommissie een beslissing genomen. Ook is in het rapport een aantal aandachtspunten opgenomen, met name over de wijze waarop de accountant omgaat met de klacht. Volgens klagers wordt er vaak onvoldoende adequaat gereageerd.

NBA, 28 mei 2015

https://www.nba.nl/Klacht–en-tuchtrecht/Tuchtrecht/Klachtencommissie-NBA/Jaaroverzicht-2014-Klachtencommissie-concept/