De afgelopen periode zijn wijzigingen doorgevoerd in de bij de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) behorende indicatorenlijst. Deze wijzigingen hebben geresulteerd in een vernieuwde lijst met indicatoren op het meldportaal van de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU), die vanaf 1 januari 2016 in werking treden. Daarnaast is de benaming van de categorie van enkele meldplichtige instellingen gewijzigd. Voor beide wijzigingen geldt dat er alleen in de omschrijving van enkele gevallen veranderingen plaatsvinden; verder leiden de gevolgen niet tot noemenswaardige aandachtspunten.

Nieuwsbrief FIU 17 december 2015

https://www.fiu-nederland.nl/sites/www.fiu-nederland.nl/files/afbeeldingen/nieuwsbrief_aanpassing_codes_indicatoren_2016.pdf