Uit een nieuwsbericht van het Ministerie van Financiën blijkt dat het kabinet in 2017 fiscale constructies en belastingontwijking wil gaan aanpakken. In het Belastingplan 2017 zijn onder meer maatregelen opgenomen die ‘sluiproutes’ in en tussen box 2 en 3 zouden moeten dichten. Om anticipatie te voorkomen, worden de voorgenomen maatregelen met terugwerkende kracht ingevoerd. De maatregelen raken onder meer de vrijgestelde beleggingsinstellingen en afgezonderde particuliere vermogens.

In de huidige situatie kunnen mensen het overtollig vermogen in een vennootschap waarin zij een aanmerkelijk belang hebben, fiscaal geruisloos afsplitsen naar een vrijgestelde beleggingsinstelling. De nieuwe maatregelen zorgen ervoor dat over de positieve aanmerkelijkbelangclaims voortaan dient te worden afgerekend als dit deel van het vermogen deel gaat uitmaken van een vrijgestelde beleggingsinstelling.

Verder zien de maatregelen op een beperking van de toerekeningsstop bij afgezonderde particuliere vermogens. De toerekeningsstop voorkomt dat over dezelfde vermogensbestanddelen dubbele belasting wordt geheven. Als gevolg van de maatregelen geldt de toerekeningsstop alleen nog voor bezittingen en schulden waarvan blijkt dat die tot het vermogen van een onderneming van dat afgezonderde particuliere vermogen behoren, voor zover blijkt dat de winst uit deze onderneming in de staat waarin deze wordt gedreven is onderworpen aan een belasting naar de winst.

De voorgenomen maatregelen gaan met terugwerkende kracht gelden vanaf de publicatie van het wetsvoorstel Belastingplan 2017 op Prinsjesdag 2016.

Bron

Nieuwsbericht Ministerie van Financiën 20 september 2016, Kabinet pakt constructies en belastingontwijking aan

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/09/20/kabinet-pakt-constructies-en-belastingontwijking-aan