Verdachte heeft zich op 3 januari 2011 ingeschreven in het Handelsregister van de KvK als eigenaar van een eenmanszaak. Verdachte had echter geen onderneming. De rechtbank oordeelt dat verdachte dit bewust heeft gedaan om op die manier, via het indienen van onjuiste aangiften omzetbelasting (OB), geld te kunnen innen.

Verdachte heeft verklaard dat hij alle onderhavige aangiften OB opzettelijk onjuist heeft ingediend. Direct na de uitbetaling van de eerste teruggave is hij naar het buitenland vertrokken en heeft hij de volgende aangiften vanuit een internetcafé in Indonesië gedaan op basis van geschatte bedragen.

Al met al is blijkens het oordeel van de rechtbank gebleken dat verdachte elektronisch aangiften OB heeft ingediend. In totaal is een bedrag van € 143.811,- aan OB teruggevraagd waarvan € 107.410,- aan verdachte is uitbetaald. Het bedrag dat de verdachte- onterecht van de Belastingdienst heeft ontvangen, hetgeen hij – zoals ook zijn opzet was – voor eigen gewin aangewend.

Het bewezenverklaarde levert op het opzettelijk een bij de belastingwet voorziene aangifte onjuist doen, terwijl het feit ertoe strekt dat te weinig belasting wordt geheven, meermalen gepleegd (feit 1) en daarnaast gewoontewitwassen (feit 2). De rechtbank acht een gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden geboden.

Rechtbank Gelderland, 30 april 2015, ECLI:NL:2015:2863

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2015:2863