Hof Amsterdam veroordeelt een boekhouder van twee eenmanszaken tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vier weken wegens het verstrekken van valse afschriften aan de fiscus tijdens een boekencontrole. Wel wordt hij vrijgesproken van het opzettelijk doen van onjuiste aangifte en het opzettelijk niet nakomen van de informatieverplichting.

De boekhouder is het medeplegen dan wel doen plegen van het opzettelijk doen van onjuiste aangifte, het verstrekken van valse stukken aan de Belastingdienst en valsheid in geschrifte tenlastegelegd. In eerste aanleg is hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier maanden, waarvan twee maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren.

Het Hof spreekt de verdachte vrij van medeplegen en doen plegen van het doen van opzettelijk onjuiste belastingaangifte en/of valsheid in geschrift wegens gebrek aan voldoende bewijs. Daarnaast wordt de verdachte vrijgesproken van het overtreden van zijn verplichting tot het verstrekken van inlichtingen en gegevens aan de fiscus. Het is namelijk niet vast komen te staan of de verdachte vragen zijn gesteld op grond van artikel 47 AWR.

Het Hof komt tot het oordeel dat alleen bewezen kan worden verklaard dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan valsheid in geschrifte. Bij een onderzoek van de Belastingdienst naar de belastingaangiftes omzetbelasting van de eenmanszaken heeft hij vervalste bankafschriften aan de controleambtenaar heeft verstrekt. Op deze manier is verhuld dat vanaf de rekeningen van de eenmanszaken geldbedragen zijn overgemaakt naar de privérekening van de verdachte. Het Hof neemt hem dit in het bijzonder kwalijk, omdat dit in de uitoefening van zijn beroep als boekhouder heeft plaatsgevonden. In de strafmaat wordt deze omstandigheid daarom als strafverzwarende omstandigheid betrokken. Daarnaast wordt daarbij betrokken dat de verdachte reeds een keer is veroordeeld voor verduistering.

Naar aanleiding hiervan veroordeelt het Hof de verdachte tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vier weken.

Hof Amsterdam 3 september 2020 (gepubliceerd op 19 oktober 2021), ECLI:NL:GHAMS:2020:3974