In Bratislava heeft in oktober de 20ste editie plaatsgevonden van de conferentie ter bestrijding van internationale sigarettensmokkel. De conferentie werd georganiseerd door het anti-fraude bureau van de Europese Unie: OLAF. Bij het evenement waren douaneautoriteiten uit alle EU-landen aanwezig alsmede gespecialiseerde instanties inzake de internationale fraudebestrijding als de ‘World Customs Organisation’, Europol en de ‘EU Border Assistance Mission’.

De conferentie bood de gelegenheid voor de verschillende instanties om hun visie op de aanpak van de illegale sigarettensmokkel te delen en te bespreken. De vice-president van de ‘Financial Administration of Slovakia’ sprak de conferentie toe over de behoefte aan meer internationale samenwerking teneinde de sigarettensmokkel tegen te gaan, welke een grote impact heeft op de budgetten van zowel de Europese Unie als de EU-lidstaten.

Verscheidene autoriteiten gaven presentaties over operaties die zij hadden uitgevoerd de laatste maanden. De focus lag hier vooral op nieuwe en verfijndere manieren van smokkelen. Er was consensus over het feit dat de grootste druk op de Europese markt op dit moment wordt veroorzaakt door het binnensmokkelen van ‘goedkope witte’ sigaretten afkomstig van buiten de EU en waarvoor binnen de EU geen legale afzetmarkt aanwezig is.

Eén van de meest besproken onderwerpen was de recente stijging van de inbeslagname van sigaretten in het oostelijke deel van de middellandse zee. Hiernaast werd ook veel aandacht geschonken aan de grote stijging van de handel in- en inbeslagname van waterpijptabak.

De conferentie werd gefinancierd uit het Hercules III project, hetgeen in leven is geroepen voor het tegengaan van fraude, corruptie en enige andere illegale activiteiten die effect hebben op de financiën van de Europese Unie.

Instantie: OLAF
Datum uitspraak: 22/10/2015

http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/press-