De vaste commissie van Financiën heeft aan de staatssecretaris van Financiën om een reactie verzocht over de aflevering van Brandpunt van 6 december 2016. In deze uitzending is naar voren gebracht dat naast uitbuiting, ook mogelijke vormen van fraude plaatsvinden bij horecaondernemingen. De Belastingdienst zou hiervan op de hoogte zijn door tips en klikbrieven.

De staatssecretaris van Financiën geeft in een brief hierop een reactie. Zo schrijft hij dat de horeca een branche is die veel aandacht van de Belastingdienst krijgt. De Belastingdienst ontvangt daarover veel tips en informatie, die mede ondersteunend zijn bij het maken van keuzes, het houden van toezicht en het opsporen van fraude. De Belastingdienst kan echter geen terugkoppeling geven van wat concreet met informatie zoals tips en klikbrieven gedaan is/wordt. Hij verwijst daarbij naar de fiscale geheimhoudingsplicht van de Belastingdienst.

Verder geeft hij aan dat bij de onderzoeken de focus onder andere gericht is op het contante geldverkeer en de (digitale) bewaarplicht. De Belastingdienst zet in op samenwerking en kennisdeling binnen de Belastingdienst en met externe partners als RIEC (Regionale Informatie en Expertise Centrum)- en LSI (Landelijke Stuurgroep Interventieteams) en LSI (Landelijke Stuurgroep Interventieteams).

De staatssecretaris sluit de brief af met dat binnen het LSI-verband besloten is, op verzoek van de Belastingdienst samen met de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, om in 2017 op landelijk niveau integraal onderzoek te doen naar misstanden in de horeca, waarbij de focus in eerste instantie gericht zal zijn op de notoire overtreders.

Staatssecretaris van Financiën, 29 maart 2017

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/03/29/brief-naar-aanleiding-van-verzoek-vaste-commissie-voor-financien-tk-om-een-reactie-nav-aflevering-brandpunt-van-6-december-2016