De advocaten van De Bont Advocaten hebben een ruime wetenschappelijke interesse en voelen zich geroepen een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het (formele) belastingrecht. Vanzelfsprekend kan hieraan gevolg worden gegeven in de procedures die met verve en volledige inzet voor cliënten worden gevoerd. Daarnaast kunnen zich echter ook principiële zaken voordoen waarbij de betrokken (financiële) belangen relatief beperkt zijn of waarin de cliënten de daarmee gemoeide kosten niet kunnen dragen. Na een initiële afweging van de aangeboden zaken op hun ‘principialiteit’ en de betrokken belangen, worden proefprocedures met dezelfde inzet en expertise behandeld als de reguliere zaken voor cliënten.